Thuốc trừ sâu

  • Deltamethrin

    Deltamethrin

    Deltamethrin (công thức phân tử C22H19Br2NO3, trọng lượng công thức 505,24) là một tinh thể hình chính sách xiên màu trắng có nhiệt độ nóng chảy 101 ~ 102 ° C và nhiệt độ sôi 300 ° C. Nó hầu như không hòa tan trong nước ở nhiệt độ phòng và hòa tan trong nhiều dung môi hữu cơ. Tương đối ổn định với ánh sáng và không khí. Nó ổn định hơn trong môi trường axit, nhưng không ổn định trong môi trường kiềm.